Kamenolom v Plaňanech bude mít novou technologii
Naše společnost realizuje v kamenolomu Plaňany na Kolínsku stavební práce jejichž předmětem je odtěžení a zpětný zásyp zeminy ve velkém...
Magnetická rezonance v Jilemnici ve zkušebním provozu…
I přes nepřízeň trhu s materiály jsme dokončili realizaci oddělení magnetické rezonance v Masarykově městské nemocnici v Jilemnici v dohodnutých termínech. Nyní probíhá regulace...
Fokus ukázal nové zázemí
Dne 15.09.2021 byla veřejnost srdečně pozvána na slavnostní otevření Polyfunkčního komunitního centra ve Skálově ulici, a to s doprovodným programem a...
Jilemnická nemocnice bude mít magnetickou rezonanci
Naše společnost realizuje veškeré práce spojené s instalací zařízení magnetické rezonance. Jilemnická nemocnice tak bude patřit mezi významná zdravotnická zařízení...
Slavíme!
Náš nejdéle působící zaměstnanec slaví životní jubileum „60“! Přejeme mu všichni všechno nejlepší a věříme, že se mu u nás...
FOKUS Turnov hotov!
Hlásíme, že se nám podařilo dokončit a předat bez vad a nedodělků krásnou stavbu polyfunkčního komunitního centra FOKUS Turnov. I...
Stavba mateřské školky v Semilech z jiného úhlu pohledu
I přes nepřízeň klimatických podmínek pokračuje naše společnost v provádění monolitických konstrukcí, kdy se v období svátků vánočních podařilo připravit...
V Lomnici nad Popelkou pokračuje rekonstrukce základní školy
V rámci rekonstrukce základní školy, kterou jsme započali v červnu minulého roku a je rozdělena na několik etap, jsme narazili...
Mezi svátky na naši stavbu zavítala Česká televize
Mezi svátky k nám na stavbu rekonstrukce Kláštera v Nové Pace zavítala Česká televize naštěstí v pozitivním slova smyslu. Reportáž je krátká a...