Archiv

Slavnostní otevření kláštera v Nové Pace
Dne 27.11.2020 byla mezi objednatelem Životem bez bariér, z. ú. a naší společností MBQ s.r.o. podepsána Smlouva o dílo pro rekonstrukci a přístavby...
Na vodě v pohodě!
Drazí kolegové, naše firma není jen pracovním místem, je to místo, kde se tvoří vztahy, kde sdílíme společné zážitky i...
Modernizace výrobního objektu v ŽBS zahájena
Modernizace výrobního objektu v ŽBS zahájena Hlavní výrobní objekt železnobrodských skláren byl vystavěn mezi lety 1963–1968, kdy byl kolaudován. Postupně byl...
Skladový areál Nový Bydžov
Zahájili jsme výstavbu nového skladového areálu sestávajícího se ze dvou skladových hal, navazující technické infrastruktury, zpevněných ploch, sadových úprav a...
Kamenolom Plaňany – nová technologie
Dokončili jsme rekonstrukci technologické linky v kamenolomu Plaňany na Kolínsku, která se prováděla ve dvou etapách. Lom vyrábí vysoce kvalitní kamenivo,...
Moto-centrum v Liberci přivítá nové zákazníky
V loňském roce jsme zahájili výstavbu nového motocentra v Liberci demolicí stávajících objektů v areálu bývalého LIAZu. V novém objektu, který jsme...
Podporujeme FOKUS SEMILY
Spolek Fokus Semily je nestátní nezisková organizace, která pomáhá občanům s duševním onemocněním, s mentálním postižením a s kombinovanými vadami....
Čestné uznání poroty v Soutěži Karla Hubáčka
Čestné uznání poroty - Soutěž Karla Hubáčka Modernizace ZŠ T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou – aula Za doplnění společenského...
Výstavba FILIPA PARKu v Hořicích zahájena
Zahájili jsme výstavbu logistického areálu v Hořicích nedaleko Jičína pro společnost FILIPA včetně zázemí pro chráněné dílny. Výstavba logistického areálu...