Slavnostní otevření kláštera v Nové Pace

Zpět na Hlavní stranu

Dne 27.11.2020 byla mezi objednatelem Životem bez bariér, z. ú. a naší společností MBQ s.r.o. podepsána Smlouva o dílo pro rekonstrukci a přístavby objektu bývalého kláštera.

 Začátkem letošního podzimu proběhlo slavnostní otevření těchto prostor nově zrekonstruovaného kláštera.

V těchto prostorech vznikl denní stacionář, sociální služby a poradenství, chráněné dílny, dále zde vzniklo komunitní centrum se sálem, kde se pořádají vzdělávací a společenské akce, svatby, besedy  atd.

Klášter paulánů: Klášter pro duchovní řád Nejmenších bratří sv. Františka z Pauly založil hrabě Rudolf z Tiefenbachu. Stavba začala v roce 1655 a skončila v roce 1701. Klášter neměl dlouhého trvání, v roce 1785 byl v důsledku josefínských reforem zrušený a o čtyři roky později jej opustili poslední řeholníci.

V areálu kláštera v následujících letech fungovalo pohostinství, tkalcovna, pekařství, ale také vzdělávací ústav vojenských dětí. Hrálo se zde dokonce i divadlo.

Od roku 1827 zde sídlila nejprve městská a později okresní nemocnice, a to až do roku 2004. Roku 2006 odkoupilo značně zchátralý areál občanské sdružení Život bez bariér vedený manželi Fučíkovými a postupně jej rekonstruuje s cílem vytvořit z něj kulturně-společenské centrum pro širokou veřejnost sociální rehabilitace a sociální poradenství.

Související příspěvky