Archiv

Slavnostní otevření kláštera v Nové Pace
Dne 27.11.2020 byla mezi objednatelem Životem bez bariér, z. ú. a naší společností MBQ s.r.o. podepsána Smlouva o dílo pro rekonstrukci a přístavby...
Na vodě v pohodě!
Drazí kolegové, naše firma není jen pracovním místem, je to místo, kde se tvoří vztahy, kde sdílíme společné zážitky i...
Modernizace výrobního objektu v ŽBS zahájena
Modernizace výrobního objektu v ŽBS zahájena Hlavní výrobní objekt železnobrodských skláren byl vystavěn mezi lety 1963–1968, kdy byl kolaudován. Postupně byl...
Skladový areál Nový Bydžov
Zahájili jsme výstavbu nového skladového areálu sestávajícího se ze dvou skladových hal, navazující technické infrastruktury, zpevněných ploch, sadových úprav a...
Kamenolom Plaňany – nová technologie
Dokončili jsme rekonstrukci technologické linky v kamenolomu Plaňany na Kolínsku, která se prováděla ve dvou etapách. Lom vyrábí vysoce kvalitní kamenivo,...
Moto-centrum v Liberci přivítá nové zákazníky
V loňském roce jsme zahájili výstavbu nového motocentra v Liberci demolicí stávajících objektů v areálu bývalého LIAZu. V novém objektu, který jsme...
Podporujeme FOKUS SEMILY
Spolek Fokus Semily je nestátní nezisková organizace, která pomáhá občanům s duševním onemocněním, s mentálním postižením a s kombinovanými vadami....
PF 2021
MBQ přeje všem úspěšný rok 2021.
Bývalý klášter v Nové Pace dostane novou tvář i funkci
Část významného barokního areálu bývalého kláštera paulánů a poutního kostela Nanebevzetí P. Marie z první čtvrtiny 18. století umístěný v...
Alzheimer centrum se připravuje na první klienty
Koncem ledna 2019 odstartovala demolicí bytových domů čp. 1001 a 1002 stavba Domova se zvláštním režimem (tzv. Alzheimer centra) v...