Náročná zakázka v MONDI Štětí

Zpět na Hlavní stranu

MONDI Štětí jsou největší papírny ve střední Evropě specializující se na výrobu surového papíru pro různá použití.

Naše společnost uspěla ve výběru z několika firem o složitou zakázku, spočívající v provedení kompletní dodávky stavby na klíč v rozsahu zhotovení nové výrobní haly výšky více jak 22m, základových patek pro technologii a dopravníky třídění štěpky k výrobě papíru. Realizace demolic, výkopů v původní zástavbě a původních podzemních objektů. Dále zhotovení monolitických nosných konstrukcí pro osazení výrobní linky pro štěpku o délce cca 100m, kdy práce probíhají uvnitř haly s původní výrobní linkou, a to za provozu výroby. K této výrobní hale také realizujeme rozsáhlou přístavbu.

V rámci provádění prací umisťujeme do monolitických konstrukcí speciální kotvící prvky s maximální přesností na osazení, ke kterému využíváme naši Totální stanici od společnosti Hilti.

Požadované monolitické konstrukce mají velice atypický tvar a velikost. Jejich realizace se nezajišťuje standardními postupy.

Na celé zakázce je velice komplikované stávající prostředí, podmínky pro zemní práce a zakládání, kdy se jedná o areál, kde v předešlých obdobích byly provedeny demolice stávajících budov bez bližší pasportizace. Nynější objevování stávajících konstrukcí vynucuje dodatečné upravování projektové dokumentace a změnu technologických postupů.

Veškeré práce musí být prováděny bez přerušení stávajícího provozu výroby v bezprostřední blízkosti stavby.

Společnost MONDI je velice náročná na dodržování bezpečnosti práce za jakýchkoli okolností.

Ač realizace a podmínky ze strany investora nejsou jednoduché, práce se nám daří stále držet v harmonogramu tak, aby investor mohl osadit plánovanou technologii.

 

 

Související příspěvky