Magnetická rezonance v Jilemnici ve zkušebním provozu…

Zpět na Hlavní stranu

I přes nepřízeň trhu s materiály jsme dokončili realizaci oddělení magnetické rezonance v Masarykově městské nemocnici v Jilemnici v dohodnutých termínech.

Nyní probíhá regulace a zkušební provoz technologie magnetu.

V rámci přípravy objektu bylo nutné provést zásadní změny dispozic, kompletně nové rozvody instalací a výměna vzduchotechnické jednotky splňující požadavky pro provoz v nemocnici. Přemisťovali jsme také radiologické oddělení – mamograf, kde jsou požadavky na odstínění RTG záření, proto konstrukce musejí být provedeny z SDK panelů „safeboard“ a stávající stěny opatřeny barytovou omítkou.

Pro samotnou technologii magnetické rezonance se musely provést statické úpravy objektu k docílení vyšší únosnosti stropní konstrukce, kdy samotná technologie váží 8t. Pro konstrukce musely být použity materiály z nemagnetické oceli, což ve stavebnictví není obvyklé. Dále bylo nutné posílit elektrický přívod, což znamenalo nové rozvody přes celý areál nemocnice.

Děkujeme celému našemu týmu, který se na zakázce podílel!

Související příspěvky