DB Schenker již užívá naše dílo!

Zpět na Hlavní stranu

Dokončili jsme a předali k užívání expanzi logistického skladu a centrály společnosti DB Schenker #dbschenker pro Českou republiku v Rudné u Prahy. Pro investora jsme zajistili také legalizaci námi navržených změn pro snížení nákladů na samotnou výstavbu a užívání včetně následné kolaudace.

Realizace kompletní výstavby logistické haly na klíč, pro významného zákazníka v oblasti dopravní spedice a logistiky.

Stavba byla realizována nad rámec běžných podmínek, kde se realizovaly násypy pro parkovací plochy do opěrných stěn a samotná výstavba, a to včetně haly samotné, probíhala za stávajícího a nepřerušeného provozu samotného logistického centra, které vyžadovalo přísný bezpečností režim a ohleduplnost vůči okolí. Převážná část opěrných stěn byla realizována gabiony. Nosný systém byl proveden z prefabrikovaného betonového skeletu založeném na hlubinných pilotách. Manipulační plochy a areálové komunikace v celkové ploše 9.950 m2 byly provedeny z betonové dlažby, asfaltu a betonové plochy. Součástí dodávky byla realizace zařízení SHZ a EPS. V rámci realizace bylo provedeno odvodnění dešťových vod včetně retenčního potrubí o průměru 1.200mm v délce 140bm.

Přejeme uživateli #dbschenker, aby se dílo dobře užívalo a sloužilo svým účelům co nejdéle!

Související příspěvky