D+D park Kosmonosy

Hala DC4 – ocelový přístřešek a venkovní úpravy

Investor: D+D Real a.s.

Jednalo se o přístavbu zastřešené manipulační plochy tvořené nosnou železobetonovou prefabrikovanou konstrukcí s ocelovými vazníky. Manipulační plocha je provedena průmyslovou betonovou podlahovou konstrukcí s povrchovou úpravou pro pojezd nákladními auty a manipulační technikou. Součástí přístavby bylo provedení 4 vstupních boxů opatřených průmyslovými roletovými uzávěry, dále se prováděla úprava a doplnění elektroinstalací, požárních SHZ zařízení a vytápění. Dále v rámci výstavby se provedla úprava přilehlých komunikací, výstavba parkovacích stání, úprava a doplnění dešťové kanalizace.