Výrobní závod PINO, Bakov nad Jizerou

Investor: PINO Propietat s.r.o.

Jednalo se o výstavbu výrobního závodu včetně skladovacího prostoru a administrativní části. Součástí výstavby byla potřebná infrastruktura, přístupové komunikace, manipulační plocha, přípojka plynu, vodovodu, tlakové splaškové kanalizace. V rámci areálu byl vybudován vsakovací objekt pro dešťové vody.

V rámci provádění byla dodávka výrobní technologie, koordinace, potřebné propojení a vybudování montážních a odvodňovacích kanálů zaústěných do chladící jímky umístěné před objektem.

Následující projekt