Modernizace a přístavba prodejen potravin

Demolice a vestavba prodejny potravin ul. Náchodská, Praha

Investor: Lidl Česká Republika v.o.s.

Jednalo se o demolici části původního průmyslového objektu a sanační práce betonových konstrukcí v rekordně krátkém čase včetně zajištění kolaudačního rozhodnutí. Dále pak vestavbu nové prodejny potravin do těchto prostor, včetně rekonstrukce střešního souvrství, rozvodů VZT, chladiva a elektroinstalace. Předmětem zakázky byla také kompletní rekonstrukce parkoviště a příjezdové komunikace.

Vestavba prodejny potravin Vinohradská, Praha

Investor: Lidl Česká Republika v.o.s.

Demolice části původního objektu, nové rozvody kanalizace, elektroinstalace, vzduchotechniky, chlazení a vestavbu prodejny potravin spojenou s rekonstrukcí prostor vícepodlažní budovy v rekordně krátkém čase včetně zajištění kolaudačního rozhodnutí. Předmětem dodávky byly také monolitické konstrukce z důvodu statického zajištění objektu a opěrná stěna při manipulační ploše.

Prodejna potravin Nový Bydžov

Investor: Lidl Česká Republika v.o.s.

Rozšíření prodejní plochy, parkoviště a přístavba pekárny prodejny.

Modernizace prodejny potravin v Turnově

Investor: Lidl Česká Republika v.o.s.

Rozšíření a modernizace prodejny v Turnově včetně modernizace venkovních ploch a sanace formou zajištění zvýšení stability svahu za gabionovou stěnou.

Modernizace prodejny potravin Vršovice

Investor: Lidl Česká Republika v.o.s.

Rozšíření a modernizace prodejny Praha Vršovice včetně modernizace venkovních ploch.

Modernizace a přístavba prodejny potravin v ulici Lodžská, Praha

Investor: Lidl Česká Republika v.o.s.

Jednalo se o kompletní rekonstrukci a přístavbu objektu prodejny potravin. V rámci rekonstrukce se provádělo rozšíření a rekonstrukce parkovacích ploch včetně přístupových komunikací.