Bytový dům Bydlení v Ráji, Turnov

Investor: BYDLENÍ V RÁJI, a. s.

Novostavba bytového domu je řešena jako jeden dilatační celek, kde ze společného suterénu vystupují v nadzemní části dvě hmoty – objekt A a B s ustupujícími nástavbami o celkové kapacitě 47 bytových jednotek. Nosnou částí objektu je monolitický skelet prozdívaný pálenými cihlami. Základ objektu je vetknutý do hlubině založených 82 pilot. Střecha objektů je řešena jako plochá. Zahrada se z vetší části nachází na stropní desce podzemních garáží, která je provedena v několika výškových úrovních. Podzemní garáže jsou provedeny systémem „bílá vana“ a tvoří kapacitu pro 58 vozů, technické a užitné prostory.
Dispozice bytového domu je řešena jako sestava 5 pavlačových bytů na patře v objektu A v 1.-4.NP, tato část objektu je přístupná ocelovým schodištěm náležející objektu A. Dispozice objektu B je tvořena průběžnou chodbou s 6 byty v 1.-3.NP. Ve 4.–5.NP je v posledních 2 podlažích umístěno 9 mezonetových bytů. Oba objekty mají společný suterén, ve vyšších podlažích jsou spojeny přes betonové lávky a navázány na hlavní komunikační jádro s výtahem v objektu B, které tak umožňuje bezbariérový přístup do objektů.
V objektu B se nachází prefabrikované dvouramenné půdorysně lomené schodiště kolem výtahové šachty a půdorysně přímé prefabrikované únikové schodiště. Ze suterénu stoupají dvě samostatná monolitická ramena únikových schodišť. Balkóny v objektu B jsou řešeny jako monolitické, které jsou odděleny pomocí tepelně izolačních prvků – izonosníků.
V objektu jsou provedeny sádrové omítky na zděných i monolitických stěnách, v celé oblasti suterénu jsou monolitické stěny provedeny jako pohledové betony. Podlahy jsou provedeny z betonových mazanin. Fasáda je provedena kombinací fasádního polystyrenu a fasádní vaty. Na fasádě je použita metoda kreativní omítky s kartáčovaným povrchem.
Díky ustupujícím obvodovým stěnám na objektu A vnikly rozsáhlé terasy v každém podlaží, taktéž v 5. ustupujícím podlaží objektu B vznikl rozsáhlý prostor pro terasy mezonetových bytů. Pochozí povrch venkovních společných prostor, teras, balkonů a pavlačí tvoří velkoformátová keramická dlažba na terče. Vnitřní společné prostory jsou vydlážděné a v celé ploše podzemních garážích je použita epoxidová stěrka.
Systém vytápění objektu je navržen systémem podlahového vytápění skrze kompaktní předávací stanici napojenou na teplovod.