Klášter Paulánů, Nová Paka

Investor: Život bez bariér z.ú.

Jednalo se o rekonstrukci památkově chráněného objektu evidovaného v ÚSKP pod rejstříkovým číslem 32317/6-1285, včetně restaurátorských prací pod dohledem NPÚ. Stavba se skládala ze dvou částí, přístavba a stavební úpravy 2.PP a 1.PP, Centrum bez bariér II a Přístavba a stavební úpravy 1. NP, Komunitní centrum. Restaurátorské práce zahrnovaly mimo jiné, restaurování dekorativních šablonových maleb a stropu, kletovaných omítek, rozet a štukových rámů s perlovcem, restaurování dvou kamenných ostění v suterénu, restaurování a konzervace dvou nik v předsálí refektáře.

Stavba obsahovala bourání stávajících konstrukcí, sanace injektáže a podchytávky stávajících nosných konstrukcí a základů, monolitické konstrukce, prefa konstrukce, zdivo, elektroinstalace, ZTI, VZT, MaR, omítky vnitřní, podlahové konstrukce, zámečnické konstrukce, výměnu části krovu a střešní krytiny, osobní výtah, NN přípojku, areálové rozvody kanalizace, zpevněné plochy.