Přístavba výrobní haly „G“, Rychnov u Jablonce nad Nisou

Investor: Pražská 1816, s.r.o.

Jednalo se o generální dodávku stavby výrobní haly v zastavěné průmyslové zóně stávajícího výrobního areálu firmy ZF Automotive Czech s.r.o. Původní stávající zemědělská budova byla přebudována na výrobní objekt doplněný ze severní strany o moderní přístavbu výrobní haly vč. vybudování dvoupatrového objektu šaten. Provedení průmyslových podlah splňuje požadavky na vysoké zatížení na m2 plochy podlahy, přenos vibrací od technologie a rovinatost dle standardu nutného pro možnost použití automatických zakladačů palet do regálového systému. Součástí výstavby bylo provedení komunikace pro zásobování a parkoviště pro osobní vozy. Veškeré stavební práce probíhaly za plného provozu stávajícího závodu, kdy se stavba technologicky prolínala se stávajícím provozem bez jeho omezení.

Následující projekt