Podporujeme FOKUS SEMILY

Zpět na Hlavní stranu

Spolek Fokus Semily je nestátní nezisková organizace, která pomáhá občanům s duševním onemocněním, s mentálním postižením a s kombinovanými vadami.

Snaží se své klienty podpořit a motivovat je k obnovení získání samostatnosti, odpovědnosti a zvýšit jejich možnost uplatnit se na trhu práce. Poskytuje sociální služby pomocí terapeutických dílen a ambulantní a terénní sociální rehabilitaci.

Tentokrát jsme finančně podpořili nákup sociálního automobilu, který bude sloužit především klientům organizace.

Související příspěvky