Alzheimer centrum se připravuje na první klienty

Zpět na Hlavní stranu

Koncem ledna 2019 odstartovala demolicí bytových domů čp. 1001 a 1002 stavba Domova se zvláštním režimem (tzv. Alzheimer centra) v ulici 5. května v Turnově. Na demolici navázala v květnu 2019 výstavba nového objektu.

 

Nejprve byla na místo dopravená pilotovací souprava, která navrtala 74 pilotů nezbytných pro základy nové stavby. Na piloty navázaly pasy a vyzdívka ztraceného bednění. Součástí základů byla také železobetonová deska přízemí. Během stavby byl dočasně vyztužen svah pod sousedícími budovami. Stavební práce hned na počátku přibrzdil kanalizační odtok přepadu z hruštického vodojemu. V žádných záznamech potrubí neexistovalo, a tak jeho odkrytí bylo pro všechny překvapením. Následně po technické přípravě byl přepad vodojemu v červnu 2020 přiveden protlakem trasy do parku nad letním kinem.

V průběhu září 2019 probíhaly přípravy na zastropení objektu. Na zimní období se naší firmě podařilo uzavřít objekt montáží oken a dveří a realizovat střešní plášť. Uvnitř pak byly dokončeny vyzdívky příček.

Koncem listopadu 2019 byl s pomocí jeřábu osazen ocelový krček, který spojil Alzheimer centrum s Domovem důchodců Pohoda. V průběhu prosince probíhaly práce na rozvodech vzduchotechnických systémů, ústředního topení, elektro a sanitárním zařízení.

V novém roce přišly na řadu vnitřní omítky a začala se vybírat barevnost materiálů interiéru. Z venkovních prací byla na konci ledna 2020 dokončená opěrná stěna a zásyp s terénní úpravou u objektu zubní ordinace. Poté začaly úpravy ve dvorní části objektu. Dokončená byla přeložka nízkého napětí, která podmiňovala další práce na parkovacích stáních u Domova důchodců Pohoda.

V jarních měsících stavba viditelně pokročila omítkami i úpravou okolního terénu. Interiéry doplnila svítidla, dlažby, PVC a došlo k osazení dveří.

V červnu 2020 bylo dokončeno atrium a položena zámková dlažba parkoviště ve dvorní části objektu Domova důchodců Pohoda. Od července bylo zahájeno přejímací řízení. V současné době se ještě pracuje v okolí domu, kde probíhají úpravy zahrady a zeleně.

Provoz v Alzheimer centru odstartuje 1. ledna 2021, kdy by měli být postupně přijímáni klienti do naplnění kapacity 24 lůžek (zařízení má 12 pokojů). „Zájemci o přijetí se hlásí jíž v průběhu tohoto roku, žádosti jsou projednávány ve zdravotně sociální komisi, prochází odborným lékařským posouzením, nezbytné je doporučení odborného lékaře  z oboru psychiatrie,“ přiblížila místostarostka Turnova Petra Houšková.

Nový objekt je učený pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu stařecké, Alzheimerovské demence a ostatních typů demencí a osoby s chronickým duševním onemocněním a poruchou centrálního nervového systému. Zkrátka pro klienty, kteří potřebující pomoc jiné fyzické osoby v průběhu celého dne.

Aby mohla být poskytována nepřetržitá péče, budou muset Zdravotně sociální služby Turnov přijmout 13 pečovatelek, 2 zdravotní sestry, 1 aktivizačního pracovníka a minimálně 1 zaměstnance na úklid. „Největší problém je najít zdravotnický personál, rovněž zatím není obsazena pozice aktivizačního pracovníka a hledá se,“ uvedla Petra Houšková s tím, že žádosti na pracovní pozice přijímá ředitel organizace.

Zdroj: oficiální stránky města Turnov.

Související příspěvky