FOKUS Turnov hotov!

Zpět na Hlavní stranu

Hlásíme, že se nám podařilo dokončit a předat bez vad a nedodělků krásnou stavbu polyfunkčního komunitního centra FOKUS Turnov.

I přes komplikace způsobené COVID19, které doprovází také stavebnictví, jsme stavbu polyfunkčního centra zvládli předat investorovi dokonce měsíc před smluvním termínem.

Děkujeme všem zúčastněným stranám za pozitivní a aktivní postoj při řešení komplikací v průběhu realizace!

Přejeme, aby objekt naplnil svoji misi bezezbytku a byl jak pro zaměstnance tak klienty příjemným zázemím, kde budou rádi trávit svůj čas.

 

FOKUS Turnov, z.s. je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je pomáhat občanům s duševním onemocněním a mentálním postižením při jejich začleňování do společnosti.

https://www.fokusturnov.cz/

Související příspěvky