V Lomnici nad Popelkou pokračuje rekonstrukce základní školy

Zpět na Hlavní stranu

V rámci rekonstrukce základní školy, kterou jsme započali v červnu minulého roku a je rozdělena na několik etap, jsme narazili na komplikaci spojenou s porušenými stávajícími stropy. V rámci realizačního týmu ve vedení představitelů města se podařilo najít rychlé řešení a výstavba tím nebyla o tolik zpožděna. Stávající stropy nad tělocvičnami bylo nutné postupnou demolicí rozebrat a následně byly osazeny ocelové nosníky s následnou nabetonávkou stropní desky. Žáci základní školy tedy budou moci bezpečně navštěvovat místní tělocvičnu.

Související příspěvky