Strážnice Jiviny

Investor: Lesy Hl. m. Prahy

Jednalo se o výměnu výplní otvorů, celkové zateplení objektu, hydroizolace teras povlakovou krytinou.

Následující projekt