Provozní objekt, Lesy Práčská

Investor: Lesy Hl. m. Prahy

Výstavba zámečnické dílny a skladu hutního materiálu. Součástí prací bylo především provedení montážní jámy a instalace portálového jeřábu. Dále pak vybudování větrání, vytápění, elektroinstalace a zastřešení v podobě markýzy.

Předchozí projekt
Následující projekt