DB Schenker expanze logistického areálu

Investor: Shenker spol. s.r.o.

Jednalo se o výstavbu logistické haly na klíč, pro významného zákazníka v oblasti dopravní spedice a logistiky.
Součástí kompletní dodávky byly také inženýrské služby pro zajištění kolaudačního souhlasu a zajištění změny stavby před dokončením včetně realizační dokumentace.

Stavba byla realizována, nad rámec běžných podmínek, kde se realizovaly násypy pro parkovací plochy do opěrných stěn a samotná výstavba, a to včetně haly samotné, probíhala za stávajícího a nepřerušeného provozu samotného logistického centra, které vyžadovalo přísný bezpečností režim a ohleduplnost vůči okolí. Převážná část opěrných stěn byla realizována gabiony. Nosný systém byl proveden z prefabrikovaného betonového skeletu založené na hlubinných pilotách. Manipulační plochy a areálové komunikace v celkové ploše 9.950 m2 byly provedeny z betonové dlažby, asfaltu a betonové plochy. Součástí dodávky byla realizace zařízení SHZ a EPS. V rámci realizace bylo provedeno odvodnění dešťových vod včetně retenčního potrubí o průměru 1.200mm v délce 140bm.