Alzheimer Centrum Turnov

Výstavba Domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Turnov

Investor: Město Turnov

Jednalo se o realizaci zdravotnického zařízení se speciálním zaměřením pro osoby s Alzheimerovým onemocněním, stařeckou demencí apod. Této specializaci odpovídá také vybavení a charakter stavby, včetně přilehlého okolí. Výstavbou vzniklo 24 zdravotních lůžek ve 12 pokojích včetně potřebného zázemí.
Součástí stavby bylo napojení na stávající objekt Domova důchodců Pohoda včetně stavebních úprav ve stávajícím objektu. Práce byly prováděny za plného provozu sousedícího objektu domova důchodců.
Energetické zatřídění objektu je nízoenergetické.